Anmälan om sjuk hund

Sjukdomsanmälan

Det är mycket angeläget att rapporteringen av insjuknade hundar sker till SÄK:s avelskommitté. Vi har ingen möjlighet att förhindra spridningen eller förbättra hälsotillstånden, om inte sjukdomsanmälningar kommer in. Anmälningar som godkännes skall vara undertecknade av antingen hundägaren, ägaren till fadershunden eller uppfödaren. Alla sjukdomar skall rapporteras.

Det är ingen skam att få en sjuk hund, men det är skam att inte rapportera den.

En nygammal sjukdom får särskild uppmärksamhet. Det gäller diabetes eller sockersjuka. Från SKK och försäkringsbolaget Agria har anmälts att älghundraserna är särskilt drabbade. Ett forskningsprojekt där våras raser ingår, har startats på Sveriges Lantbruksuniversitet om sjukdomen. Sjukdomen synes drabba främst tikar.

Blanketten ovan kan använda men det kan också ske på vanligt brevpapper, bara uppgifterna är besvarade som finns på originalblanketten.

Insändes till
Svenska Älghundklubben
Kansli
Byggnad 62 Frösö Park
832 96 Frösön
E-post: info@alghundklubben.com

 

Blankett sjukdomsanmälan

Anmälan om Epilepsi, PRA, Grön Starr (Glaukom), PNP, Patellaluxation eller annan sjukdom.

 

Blanketten Tandkort

Tandkortet skickas in till SÄKs kansli av hundägaren efter ifyllnad och underskrivet av veterinär.

doc16. Tandkort SÄK

Senast uppdaterad: jan 18, 2021 @ 12:42

Share