HD och ED index

Indexartikel

Artikel om index
Den artikel om index som finns tillgänglig på skk.se är nu uppdaterad och anpassad för de raser som får index från januari 2018. Dokumenten finns även tillgängliga via skk.se https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/

 

Share