Information om regelrevideringen

Nu har Nordisk Älghundunion haft ett möte där bland annat jaktprovsregler diskuterades. Där beslutades att vi fortsätter föra dialog om de skillnader som finns mellan reglerna idag och att vi ska bli mera konkreta om bedömda förutsättningar för att närma oss varandra.

Läs mer här Regelrevidering 2022

Share