Älghunds-SM

Allmän information

Älghunds-SM arrangeras varje år av lokalklubb enligt fastställd turordning (AO-33) tillsammans med Allt om Jakt och Vapen och SÄK's styrelse. SM'et är ett av de evenemang inom Svenska Älghundklubben som lockar störst intresse.

Det är många älghundägares dröm är att få var med i toppstriden och kämpa om den ärofyllda förstaplatsen. Vägen till SM är ofta en stor utmaning då älghunden inte sällan måste kvala sig igenom klubbmästerskap eller uttagningar, där många duktiga hundar kämpar mot samma mål.

Syftet med arrangemanget är primärt avelsutvärdering, men är också en stor inspirationskälla och glädjespridare för många medlemmar.

Krav för deltagande i SM

Krav för hund som ska delta i ett SM gäller:

  • Minst ett 1:a pris på löshundsprov i Sverige.
  • ”Very Good” upp till 15 månader eller ”Good” från 15 månader eller äldre på utställning.
  • HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gäller oavsett ålder eller index.
    Gråhund som inte är AD röntgade äger dock rätt att delta.

Ägaren måste också vara medlem i Älghundklubben men i övrigt gäller lokalklubbens uttagningsregler och det är också dem som utser sin representant.

 


Övrig information gällande Älghunds-SM

 

AO-30


Bestämmelser för Älghunds-SM

AO-32


Regler gällande medlemskap och jaktprov

AO-33

turordning för
årsstämma, SM, NM, rasklubbsmästerskap