Jaktprov

Särskilt älgspårprov

 

Bestämmelser för Älghundklubbens prov, Särskilt älgspårprov, börjar på sidan 62 i dokumentet nedan.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2022-07-01 till 2027-06-30.

Bestämmelser älgspårprov sid.62

Älgspårprov - Allmänt

Älgspårprovet syftar till att träna hunden till att bli en duktig eftersökshund.
Jaktförordningen anger att:

“Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen”

Det är därför viktigt att älghunden ges många tillfällen till att tränas för denna mycket utmanande uppgift. För att klara uppdraget krävs att hunden är i god fysisk form och har förmågan att koncentrera sig. Älgspårning är en utmärkt aktivitet för att stimulera hunden fysiskt, mentalt och är även stärkande för relationen mellan förare och hund.