Bestämmelser NM – Nordiska mästerskap

Nordiska Mästerskapen för Ledhundar 2020

Uttagningskriterier:
De fem bästa resultaten på prov under innevarande provsäsong.
Båda könen skall vara representerade.

_______________________________________________

ao- nr 28 Direktiv för NM

ao-nr 22 Uttagningsregler för deltagande i NM

Senast uppdaterad: sep 27, 2019 @ 14:14

Share