Jaktprov

Ledhundsprov

 

Bestämmelser för Älghundklubbens jaktprov, Ledhundsprov på älg, börjar på sidan 54 i dokumentet nedan.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2022-07-01 till 2027-06-30.

bestämmelser ledhundsprov sid.54

Ledhundsprov - allmänt

 

 

Jag är strax tillbaka...