Jaktprov

Jaktprov, löshund

 

Bestämmelser för Älghundklubbens, Jaktprov med älghundar (Löshund) finner du i dokumentet nedan.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2022-07-01 till 2027-06-30.

Gällande jaktprovsregler

Jaktprov - allmänt

Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egenskaper hos en ställande älghund kan exempelvis vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga att finna, ställa och ställa om älg och att den har en sund mentalitet. Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.