Jaktprov

Nordiskt Mästerskap, löshund

 

Uppdaterat 2022.09.06

Nordiska Mästerskapen 2022

På lördag den 10:e september genomförs Nordiska Mästerskapen för löshundar i finska Kaavi. Läs mer här...

 

Allmän information

Nordiska Mästerskapet arrangeras vartannat år i något av de nordiska länderna. Kvalificering till NM sker genom Älghunds-SM och värdlandets jaktprovsregler och tävlingsstatuer används.  

Det är ett mycket ärofyllt uppdrag att få representera de svenska färgerna och en mäktig upplevelse. 

Syftet med arrangemanget är primärt avelsutvärdering, men är också en stor inspirationskälla och glädjespridare för många medlemmar.

 

Övrig information gällande Nordiskt Mästerskap

 

AO-28


Direktiv Nordiskt mästerskap

AO-29


Uttagningsregler nordiskt mästerskap

AO-33

turordning för
årsstämma, SM, NM, rasklubbsmästerskap

 

 

Nordiskt Mästerskap, ledhund

Uppdaterat 2000.00.00

Nordiska Mästerskapen för Ledhundar 2021

Uttagningskriterier:
De fem bästa resultaten på prov under innevarande provsäsong.
Båda könen skall vara representerade.