Tävlingsanmälan

För att anmäla via internet (Provdata), så gå in på lokalklubbens sida och gör anmälan där (nytt fr.o.m. 2014).

OBS! Hunden skall ha uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös- eller ledhundsprov, från och med säsongen  2013/2014.

Hunden skall ha ställts ut och tilldelats lägst SUFFICIENT eller 3:e pris i officiell klass för att få starta på jaktprov. Undantag är Särskilt älspårprov – där hunden kan starta, utan krav på utställningsmerit, dock tidigast från och med den dagen fyllt nio månader.

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

Hundägare till utlandsägd hund måste skicka in kopia på reg.bevis till SKK, för att provet ska kunna registreras.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

Se vidare Bestämmelser för jaktprov.

 Senast uppdaterad: nov 28, 2016 @ 04:55

Share