Jaktprovsutbildning

Utbildningsmaterial och utbildning

 

Uppdaterat 2023-10-30

Utbildningsmaterial jaktprovsregler

Syftet med dessa anvisningar är att de ska vara ett hjälpmedel för att likrikta domarnas
syn på bedömningen, inte att i egentlig mening tillföra något nytt.
Tjänstgörande domare är i varje särskilt fall den direkt ansvarige för att bedömningen
genomförs enligt gällande regler och i övrigt följer klubbens föreskrifter.

 

Utbildningsmaterial för löshundsprov
Del 1 - ver. 1.0

Ladda hem del 1
i Powerpoint här

Ladda hem del 1 i PDF här

Utbildningsmaterial för löshundsprov
Del 2 - ver. 2.1

Ladda hem del 2 i
Powerpoint här

Ladda hem del 2 i PDF här

Utbildningsmaterial för löshundsprov
Del 3 - ver. 2.1

Ladda hem del 3 i
Powerpoint här

Ladda hem del 3 i PDF här


Utbildningsmaterial för löshundsprov
Kapitel 6 - ver. 2.1

Ladda hem kapitel 6
i Powerpoint här

Ladda hem kapitel 6
i PDF här

 


frågor och förtydliganden
ver. 2023-10-30

Ladda hem Frågor och förtydligande i PDF härUppdaterat 2021.02-01

Utbildning till jaktprovsdomare

Hur blir man jaktprovsdomare?

I korta drag går det till så här:

 • Du måste vara medlem i Svenska Älghundklubben.
 • Du bör ha god erfarenhet av älgjakt med löshund och helst jagat in en hund och fört den till ett meriterande pris på jaktprov.
 • Du blir rekommenderad till domarutbildningen av en jaktprovsdomare eller annan engagerad person inom lokalklubben.

Därefter beslutar lokalklubbens styrelse om du kan antas till domarutbildningen.
Vid positivit besked sker följande:

 • Du kallas till den teoretiska grundutbildning där du lär dig mer om bland annat regler, bestämmelser och etik.
  Ni går även igenom utbildningsmaterialet och de rutiner som följs inom din lokalklubb.

När den teoretiska delen är genomförd är det dags för:

 • Dina praktiska elevtjänstgöringar som ska vara två i antalet. Det ena provet kan ske med egen hund. Elevproven behöver inte vara prisprov.

Elevproven behandlas vid kollegium och vid godkännande beslutar lokalklubbens styrelse om uppflyttning till aspirant.

 • Som aspirant behöver du genomföra minst en godkänd tjänstgöring där du självständigt för anteckningar som därefter ska föras in i Provdata.
  För att aspiranttjänstgöringen ska räknas som godkänd behöver hunden som bedöms gå till ett meriterande pris, dvs ett prisprov.
  Du behöver även delta vid kollegiet där provet ifråga ska behandlas.

För att sedan auktoriseras som domare behöver nedanstående punkter uppfyllas.

 • Lokalklubbens styrelse ska enhälligt besluta om uppflyttning till domare.
 • Utbildningsdomaren vid aspirantprovet måste ha lämnat in ett domarutlåtande.

När protokoll och domarutlåtande är SÄK's kansli tillhanda skickas dessa handlingar tillsammans med begäran om domarauktorisation vidare till SKK.

 • När SKK's domarnummer sedan kommer i retur har du rätt att gå till skogs och döma hundar på jaktprov.

Lycka till!


AO-17

Grundläggande regler utbildning

 

 

 

Här till vänster har du domarutbildningen i sin helhet.

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna din lokalklubb som har svar på de flesta frågorna.