Vildsvinsprov

Här listas alla nyhetsinlägg i kategorin vildsvinsprov. Nyaste överst.

Inbjudan Vildsvinsprov och Kombiprov 2018-2019

Följande gäller för att anmäla på vildsvinsprov:
Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.
Hund ska vara lägst 12 mån.
Hund ska vara utställd med lägst sufficent.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
Anmälningsavgiften är 200 kr.
Domararvodet är 400 kr plus 18.50 kr/mil i körersättning.
Följande gäller för att anmäla på kombiprov:
Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.
Hund ska vara lägst 12 mån.
Hund ska vara utställd med lägst sufficent.
Hund som ej genomfört ett vildsvinsprov(behöver ej vara prisprov) tilldelas domare till ETT (1) prov, när det är genomfört kan ytterligare prov tilldelas om det finns domare att tillgå.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM. (Om inte lokal eller rasklubb godkänt detta.)
Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.
Anmälningsavgiften är 500 kr.
Domararvodet är 500 kr plus 18.50 kr/mil i körersättning.
Provsäsongen är 20180821- 20190131.
Anmälningstiden går ut 20181231.
Anmälan görs på: http://provdata.se/(lokalklubb) var noga med att välja kombiprov eller vildsvinsprov.
För båda proven gäller: Om hunden enbart är chipmärkt ligger det på hundägaren att hålla med chipläsare, kolla med domaren.
Provledare:
Håkan Åberg
070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com
Med vänlig hälsning
SÄKs vildsvinsgrupp

Share