Jaktprov

Viltspårprov

 

Bestämmelser för SKKs Viltrpårprov som många av våra lokalklubbar arrangerar.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2022-01-01 till 2026-12-31.

Gällande viltspårprovregler

Viltspår – Allmänt

Viltspåret syftar till att träna hunden till att bli en duktig eftersökshund.
Jaktförordningen anger att:

“Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen”

Det är därför viktigt att älghunden ges många tillfällen till att tränas för denna mycket utmanande uppgift. För att klara uppdraget krävs att hunden är i god fysisk form och har förmågan att koncentrera sig.

Viltspår är en utmärkt aktivitet för att stimulera hunden fysiskt, mentalt och är även stärkande för relationen mellan förare och hund.

 

Viltspårprov - lokalklubbar

Viltspår i Sverige arrangeras av de flesta lokalklubbarna, vilka, bland annat, ansvarar för att ta emot anmälningar till viltspår, registrera dessa, boka domare och mark samt efter utfört viltspårprov kvalitetsgranska domarens bedömning.

Anmälan sker genom att hundägaren skickar anmälan till ansvarig person i lokalklubben, vilken ser till att domare och mark bokas samt att domare och hundägare kommer i kontakt med varandra. 

Råder oklarheter kring viltspårregler, vilken lokalklubb som anordnar vilka aktiviteter, eller andra allmänna frågor kring viltspår, kontakta kansliet för vägledning.