Klargörande blödningsbenägenhet hos Östsibirisk Lajka kull

Den 15/2 2007 föddes 10 st valpar efter S37607/2005 Arttu och S43302/2002 Dykarhällens Lazca. En av valparna blev sjuk vid 5 månaders ålder S24078/2007 Cisu. Cisu uppvisade tecken på ökad blödnings benägenhet. Han var inskriven på Regiondjursjukhuset Helsingborg men hans liv gick inte att rädda utan valpen avlivades.
En valp till i kullen har uppvisat symptom som ökad blödnings tendens vid tandömsning samt blåmärken. Den hunden lever i dag och mår bra.
Ett mycket omfattande arbete har lagts ned vid Regiondjursjukhuset Helsingborg för att försöka diagnosticera sjukdomen. Diverse prover på valpar med symptom samt föräldradjuren har analyserats. Prover har skickats till Uppsala, Köpenhamn samt även USA.
Sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet är ovanliga på hund och många olika defekter kan ligga bakom problemet. Av alla de analyser som gjorts på dessa hundar har man inte kunnat utröna orsaken till valparnas problem. Man har inte heller sett några som helst förändrade värden hos föräldradjuren.
För dagen finns ingenting som talar för att föräldradjuren skulle nedärva någon känd blödnings sjukdom. Det finns därmed inget hinder för fortsatt avel på dessa hundar eller dess friska avkommor.
Man bör dock ej göra en omparning med dessa individer.

Den sjukdom IMHA immunmedierad hemolytisk anemi som Arttu´s mor hade är en immunologisk sjukdom. Denna sjukdom har ingen koppling till eventuell blödnings benägenhet.

pdfintyg.arttu.korrekt.pdf

pdfintyg.lazca.korrekt.pdf

Share