Kontakta oss

SÄKs styrelse

 

 

 

 

Karl Johan Bergmark

Ordförande
Hoppets Gränd 24C, 903 34 Umeå
076-8131817
kalle@bergmark.info


Matts-Olof.Mattsson

Matts-Olof Mattsson

Vice Ordförande
Karl-Johansväg 1, 835 40 Nälden
073-180 00 00
teamtellus@teamtellus.com


Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Sekreterare
Västerhusänget 226, 894 91 Själevad
070-239 95 80
0660-22 90 21 (fritidshus)
mona.sundqvist@gmail.com


Jan-Anders Thorud

Jan-Anders Thorud

Ledamot
Gärdås 102, 782 90 Malung
0280-410 42
070-512 96 81
ryvikens@telia.com


Jörgen Myrén

Jörgen Myrén

Ledamot
Kvarnåsvägen 7, 691 91 Karlskoga
0586-101 10
073-956 31 82
jorgen.myren9@gmail.comUrban Nilsson

Ledamot
Torsbovägen 14, 512 65 Mjöbäck
070-689 85 10

urban.christel@netatonce.net


Bild saknas

Mikael Wallén

Ledamot
Myckelåsen 551, 845 91 Hallen
070-579 73 33
mikael.wallen69@outlook.comm


Leif Lundberg

Ledamot
Hammarvägen 2, 747 44 Gimo
070-303 69 01
leif.llu@telia.com


Ledamot, vakant


Revisorer

 • Daniel Sundqvist, Ås
 • Jan-Erik Wickenberg, Frösön
 • Björn Berglund, Ljusdal – Revisorsuppleant
 • Karl-Erik Envall – Revisorsuppleant

Valberedning

SÄK Valberedning 2018/ 2019.

Steg 1,
Dokument till alla lokal och rasklubbar där de erbjuds lämna förslag på kandidater till valberedningen.

Alla skall ges möjlighet att lämna förslag men följande måste var uppfyllt.
• Den tilltänkta skall vara tillfrågad, ”får vi lämna ditt namn som förslag till valberedningen”.
• Bifoga CV, namn, kontaktuppgifter och kort bakgrundsbeskrivning.
• Skall vara Valberedningen tillhanda senast 1:e dec.

Steg 2,
Vi stämmer av med styrelsen hur den fungerar och om något behöver ändras. Valberedningen gör en gallring bland inkomna förslag.
Steg 3,
Vi skickar namn för påseende till alla lokal- och rasklubbar senast 15 januari, där de skall svara innan 15 Januari.
Steg 4,
Valberedningen presenterar sitt slutgiltiga förslag för styrelsen och samtliga medlemmar via hemsida och mail till lokal- och rasklubbar senast den 28 februari.


Styrelsens arbetsutskott

 • Ordf Karl Johan Bergmark
 • Mona Sundqvist
 • Matts-Olof Mattsson

Aksel Lindströms Minnesfond

 • Matts Olof Mattsson
 • Leif Lundberg

Nordisk Älghundunion

 • Karl-Johan Bergmark
 • Jörgen Myrén
 • Jan-Anders Thorud
 • Matts-Olof Mattsson
 • Per Svensk, adjungerad

Ansvarig utgivare Älghunden

Ordförande i Svenska Älghundklubben.


Annonsansvarig

Ronny Benjaminsson


 

Senast uppdaterad: jul 1, 2020 @ 11:18

Share