Arbetsordning (AO) inkl. stadgar

Här listas dokumenten i SÄKs arbetsordning (AO) för funktionärer och förtroendevalda i Svenska Älghundklubben. Klicka på respektive dokument för att ladda hem det.

Dessa dokument revideras löpande för att stämma in i vår verksamhet. Senaste stora genomgång gjordes i januari 2019 vilket innnebar att några dokument även kan ha bytt nummer, se AO_0 – Register  för överblick.

Klicka på respektive dokument för att ladda hem det.

 Senast uppdaterad: jun 14, 2019 @ 00:23

Share