Älghundsvärdering

SKKs värderingsnorm är primärt ett internt arbetsmaterial som används för den värderingstjänst som SKK tillhandahåller. Därav är den inte allmänt publicerad. Den sprids även till de försäkringsbolag som efterfrågar den. Värderingsnormen uppdaterades i april 2017 och någon uppdatering 2018 är inte planerad då inflationen är så låg så det finns inget behov av en årlig uppdatering.

För värdering – kontakta SKKs tävlingsavdelning e.post: tavling@skk.se

 

Senast uppdaterad: apr 23, 2018 @ 10:50

Share