Njurar

Redovisning av 3 st njurfall hos gråhund:

Hagakullens Jeri S52752/2001: Avlivad vid 3½ års ålder pga njursvikt. Ingen obduktion företogs.

Hagakullens Riki S52753/2001: Avlivad vid 5 års ålder pga njursvikt. Obduktion ställer diagnosen kronisk glomerulinefrit, kronisk inflammation i njurarna, där trolig bakomliggande orsak kan vara någon typ av infektion.

Dalholmens Young S62116/2003: Primär glukosuri. Ökad törst under hösten 2006. Utredning visade förhöjda njurvärden och socker utsöndring i urinen. Fick specialkost (njurdiet). Hundens värden förbättrades han blev pigg och fungerade jaktligt. Han hade ökad törst men uppvisade för övrigt inga symptom på sjukdom.
Under hösten 2007 blev Young sämre i samband med älgjakt. Han slutade äta och blev mycket slö. Han utsöndrade socker i urinen samt hade förhöjda njurvärden och tecken på blodbrist vilket är vanligt vid kroniska njurskador. Han avlivades vid 4 års ålder.
Obduktionsresultat: Renal dysplasi och kronisk nefrit.
Kommentar (från SVA): Sammanfattningsvis ses såväl förändringar tydande på en underliggande utvecklingsrubbning i njurvävnaden (renal dysplasi) som en kronisk inflammation (kronisk nefrit).
Orsaken till utvecklingsrubbningen/felutvecklingen av njurvävnaden är oklar. Tänkbart är bland annat en ogynnsam toxisk/infektiös påverkan vid tiden för njurarnas utveckling under fosterstadiet eller en medfödd ärftlig defekt.

Samtliga tre hundar visar tecken på njursvikt. Hagakullens Jeri är inte obducerad. Hagakullens Riki och Dalholmens Young visar kroniska inflammationer i sina njurar. Dalholmens Young uppvisar dessutom renal dysplasi vilket kan vara en ärftlig defekt.

Sjukdomen som tidigare kallades Progressiv Nefropati-PNP benämnes i dag oftast med beteckningen Renal Dysplasi.

Share