Nordiska jaktprovsregler

Nordiska jaktprovsreglerna är ändrade på de punkter som redovisades vid årsstämman i Luleå och är nu enligt ursprungsförslaget, som behandlades vid årsstämman i Östersund 2012.
Vid byte av hemsida, med flera inblandade, kom tyvärr fel version att ligga ute under ca ett års tid.

Mom 3 tillagd text till poäng 6 samt ändrat sträcka från 300 m till 500 m på både 5 och 6 poäng, enligt ursprungsförslaget.

Mom 5 borttagning text efter följande mening ”Om förföljande avbryts osv” …. men högst 8 poäng.

pdfBestämmelser_för_Nordiska_jaktprovsregler_för_älghundar.pdf

Share