Nordiska Mästerskapen 2010

NM 2010 arrangerades av Västerbottens Älghundklubb helgen 1 – 3 oktober.

docSverges lag NM 2010 och Resultat Lycksele 02.10.10

I samband med Nordiska Mästerskapen för älghundar som avhölls i Lycksele den 2 okt 2010 gjordes försök med arbetsmaterial till de nya jaktprovsreglerna. Försöken utföll väl.

Utgångspunkten för jaktprovsförsöket/testen är:

 • Bättre jaktegenskaper hos hundarna
 • Färre sjukdomar
 • Likartade hundar med bra exteriör
 • ”Gemensam” avel i Finland, Sverige och Norge
 • Nya och bättre verktyg för Avelskommittéerna.
 • Enklare registrering av valpar och vuxna hundar som köps från ett annat land
 • Samordning av aveln i Finland, Sverige och Norge.

Arbetsgruppen för de tre länderna, Finland, Sverige och Norge fick mandat för vidare arbete:

 • Resultaten från jaktprov, utställningar och hälsa sätts samman i en gemensam databas
 • Gemensamma avelsmål och avelskriterier i Finland, Sverige och Norge
 • Utveckla och formalisera samarbetet mellan Avelskommittéerna i de tre länderna.
 • Gemensamt avels dataunderlag för att ge större bredd och ändå bättre hundar.
 • Gemensamma verktyg och dataunderlag for Avelskommittéerna i Finland, Sverige och Norge
 • Informationen görs åtkomlig för alla på nätet
 • Gemensamma jaktprovregler for Finland, Sverige och Norge
 • Utbyte av jaktprovsdomare mellan länderna, som vi i dag gör med exteriördomare.

Esa Kukkonen, Lennart Holmsten, Ellen Krogstad

Läs mer här på Västerbottens sidor…

Share