Ögonlysning

Enligt tidigare beslut om bidrag för ögonlysning i lokalklubbarnas regi upphörde detta i och med årsskiftet 2008 – 2009.

AK har p.g.a. att det inkommit för lite ansökningar om medel för ögonlysning och att det fortfarande fattas några drabbade hundar i forskningsprojektet, beslutat förlänga ansökningstiden till och med 2009 12 31.

SÄKs Avelskommitté.

Share