Organisation

Om Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben som bildades 1952 är en specialklubb inom SKK-organisationen och har ansvar för nio älghundsraser i frågor som bland annat rasstandarder, RAS och regler för prov.

Klubben har idag ca 10.200 medlemmar och är organiserad i 10 lokalklubbar och en centralstyrelse. Högst beslutande organ är SÄK's årsstämma som hålles en gång per år.
Älghundklubben har också 6 anslutna rasklubbar som inriktar sig mot specifika raser.

Som specialklubb har vi rätt att arrangera officiella prov och hundutställningar speciellt inriktade mot de älghundraser som vi ansvarar för. Dessa arrangemang planeras och genomförs genom våra lokalklubbars försorg.

Medlemmar har möjligheten att delta i samtliga aktiviteter, påverka älghundarnas utveckling och få tillgång till mängder av information och erfarenhet. Svenska Älghundklubben arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom vår tidsskrift Älghunden, hemsida, sociala medier och personliga kontakter. Läs mer om medlemskapet.

På följande sidor, Arbetsordningen och Allmänna råd, hittar du styrande dokument för Svenska Älghundklubbens verksamhet.

SÄKs integritetspolicy

Svenska Älghundklubbens mål

För Svenska Älghundklubben gäller det, för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet, att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

För att uppnå uppsatt mål ska klubben