Verksamhetsplan

En del av årets händelser

Uppdaterat 2024.06.13

 

Verksamhetsplan 2024
 • 08/01: Sista materialdag Älghunden nr 1

 • 25/02: Utgivning Älghunden nr 1

 • 08/04: Sista materialdag Älghunden nr 2

 • 19/04: Ordförandekonferens, Linköping SSÄK

 • 20/04: SÄKs årsstämma, Linköping SSÄK

 • 26-27/04: Jakthundklubbskonferens, Öster-Malma

 • 25/05: Utgivning Älghunden nr 2

 • 29/07: Sista materialdag Älghunden nr 3

 • 09/08: SÄK styrelsemöte, Rättvik

 • 10/08: SÄK/AK ögonlysning i Rättvik

 • 25/08: Utgivning Älghunden nr 3

 • 30/08: Nordiska Mästerskapen, Sälen DÄK

 • 27/09: SÄK styrelsemöte, Växjö

 • 27 alt. 28/09: Ordförandekonferens, Växjö SSÄK

 • 28/09: Älghunds-SM, Växjö SSÄK

 • 07/10: Sista materialdag Älghunden nr 4

 • 25/11: Utgivning Älghunden nr 4

 • .. /11: Vildsvins-SM, BÄK

 

Verksamhetsplan 2023
 • 22/02: Utgivning Älghunden

 • 3-5/03: Inspelningshelg exteriördomarkonferens, Ljusdal

 • 08/03: Styrelsemöte SÄK

 • 18-19/03: Exteriördomarkonferens, Zoom

 • 21/04: Styrelsemöte SÄK, Luleå

 • 21/04: Ordförandekonferens, Luleå

 • 22/04: SÄKs årsstämma, Luleå

 • 05/05: Styrelsemöte SÄK, Öster Malma

 • 22/05: Zoommöte SÄK

 • 24/05: Utgivning Älghunden

 • 29-30/7: Prel. Styrelsemöte SÄK, Jämtland

 • 29-30/7: Ledhundsutbildning

 • 11/08: Avelskonferens i Rättvik

 • 12/08: Ögonlysning i Rättvik

 • 30/08: Utgivning Älghunden

 • 23-24/09: SKK Kennelfullmäktige

 • 28/09: Ordförandekonferens, Storforsen Norrbotten

 • 29/09: Älghunds-SM, Storforsen Norrbotten

 • 27/10: Ladies Open, Gimo Östsvenska

 • 22/11: Utgivning Älghunden

 • 7/12: Avelskonferens Släktskapsindex, Zoom

 • 08/12: Vildsvins-SM, Dals-Långed, Västsvenska - INSTÄLLT!
andra Datum att komma ihåg
 • 15 januari:
  Medlemmar:
  Sista dag för motioner till lokalklubbarnas årsmöten / AO-4
  Lokalklubbar:
  Sista dag för ansökan om internationella jaktprov, CACIT / AR-O
  Rasklubbar:
  Sista dag att till SÄKs kansli meddela föregående års medlemsantal.
  Medlemmar, lokal- och rasklubbar:
  Sista dag för namnförslag till SÄKs valberedning.

 • 1 mars:
  Lokalklubb med dispens för älgspårprov i februari:
  Sista dag för rapport om genomförda prov. / AO-16

 • 10 mars:
  Lokalklubbar:
  Sista dag för dispensansökan, jaktprov och särskilt älgspåprov. / AO-16
  Ras- och lokalklubbar
  :
  Sista dag för motioner till SÄKs årsstämma / AO-3
  Rasklubbar:
  Sista dag att redovisa den årliga utvärderingen av RAS-dokument till SÄK/AK / AR-L

 • 15 mars:
  Ras- och lokalklubbar:
  Sista dag för ras-/lokalklubbsrapport om anmälan av ny styrelse, övriga funktionärer och medlemsavgift till SÄKs kansli. / AR-C
  Sista dag för anmälan av delegater till SÄKs årsstämma. / AR-C

 • 10 september:
  Lokalklubbar:
  Sista dag för anmälan av representant till Älghunds-SM till arrangerande lokalklubb / AO-30

 • 15 september:
  Lokalklubb med dispens från Jaktförordningen för domarutbildning:
  Sista dag för att i särskilt dokument rapportera om domarutbildningen.

 • 15 oktober:
  Lokalklubbar:
  Sista dag för ansökan om utställningsprogram till SÄKs kansli Lokalklubbar:
  Sista dag för anmälan av representant till Vildsvins-SM till arrangerande lokalklubb / AO-34
 •  

  Vid ordförandekonferensen Älghunds-SM:
  Rasklubbar:
  Senaste tidpunkt för kontakt med respektive lokalklubbs jaktprovsansvarige inför rasklubbsmästerskap året därpå. / AO-31

 

 


 

Jag är strax tillbaka...