Tracker

Det är bekräftat av Tracker via Bo Fritzén att de loklklubbar som haft avtal med dem fortfarande kan nyttja det avtalet fram till årsskiftet på samma villkor och förutsättningar som tidigare.

För närvarande pågår också omförhandlingar med Tracker om ett framtida gemensamt centralt avtal för samtliga lokalklubbar inom SÄK.

Share

UPPROP!

Du som medlem i SÄK har chans att vinna Tracker Artemis pejl!

Gå in på  https://www.provdata.com/marketing/index.php/upprop  så får du instruktioner hur du skall göra.

Eller logga in direkt på https://www.provdata.se/medlem med ditt medlemsnummer och din unika kod.

Du hittar både medlemsnummer och kod på baksidan av tidningen.
Vi uppdaterar på SÄK’s  hemsida om aktuellt antal

Utlottning av pejlen sker efter Älghunden 3 som kommer i slutet på sommaren och då drar vi en vinnare!!!

Share

SÄK information juni

Information från Svenska Älghundklubbens styrelse

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKKs beslut om inställandet av alla utställningar fram till 2020-09-30 har Svenska Älghundklubbens styrelse beslutat tillåta start på jaktprov utan utställningsmerit under provsäsongen 2020/2021.

Dispensen från SKK gäller fram till 2021-01-31.
I dispensen framgår att start till maximalt tre förstapris tillåts för hund utan utställningsmerit.
För erhållande av jaktprovschampionat gäller fastställda championatregler!

Styrelsen har också i samråd med Västernorrlands Älghundklubb beslutat att ställa in 2020 års Älghunds SM.
Hundar som redan kvalat in till årets SM eller SM-kval skall ges extra möjlighet till kvalificering till Älghunds SM 2021.

Beroende på lokalklubbarnas varierande kvalificeringsregler blir det upp till varje lokalklubb att bestämma tillvägagångssättet för detta.

Inställandet av SM innebär också att arrangemanget förskjuts vilket innebär Västernorrlands Älghundklubb arrangerar SM 2021.

Mera information kring ovanstående beslut kommer att ges till lokal- och rasklubbarna innan juli månads utgång.
För övriga tävlingar som klubbkamper och rasmästerskap hänvisas till SKKs beslut att dessa bör undvikas så länge Folkhälsomyndighetens riktlinjer kvarstår.

Med anledning av ovanstående planeras en ordförandekonferens den 25 juni.

Karl Johan Bergmark
Ordf. SÄK

 

Share