Valberedningen i SÄK 2018-2019

 

Steg 1,
Dokument till alla lokal och rasklubbar där de erbjuds lämna förslag på kandidater till valberedningen.

Alla skall ges möjlighet att lämna förslag men följande måste var uppfyllt.
• Den tilltänkta skall vara tillfrågad, ”får vi lämna ditt namn som förslag till valberedningen”.
• Bifoga CV, namn, kontaktuppgifter och kort bakgrundsbeskrivning.
• Skall vara Valberedningen tillhanda senast 1:e dec.

Steg 2,
Vi stämmer av med styrelsen hur den fungerar och om något behöver ändras. Valberedningen gör en gallring bland inkomna förslag.
Steg 3,
Vi skickar namn för påseende till alla lokal- och rasklubbar senast 15 januari, där de skall svara innan 15 februari.
Steg 4,
Valberedningen presenterar sitt slutgiltiga förslag för styrelsen och samtliga medlemmar via hemsida och mail till lokal- och rasklubbar senast den 28 februari.

Valberedningen!

Share

Ögonlysning i Rättvik

Svenska Älghundklubben inbjuder till ögonlysning i samband med utställningen i Rättvik under lördagen. Ögonlysningen utförs av Nils Wallin Håkansson.
SÄK står för kostnaden. Resultatet är officiellt och registreras hos SKK.
Alla Älghundsraser och alla åldrar.
Ingen tidsbokning, utan först till kvarn gäller och löpande under dagen.
Från ca. kl. 10.00 till ca. 16.00 med uppehåll för lite lunch.
Välkomna.

Share

Ny personlighets lag (GDPR)

Ny personuppgiftslag ersätter PUL (personuppgiftslagen).
Gäller fr.o.m. 25 maj.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Svenska Älghundklubben kommer att skicka ut ett brev med en personlig kod till alla befintliga medlemmar i SÄKs lokalklubbar. Där ska finnas en länk som ni kan gå in på och registrera era uppgifter och samtidigt godkänna att SÄK handhar uppgifterna för HittaÄlghund och Provdata. Det är mycket viktigt att ALLA gör detta och hjälper varandra att sprida informationen.

Här hittar du sidan där Du som medlem godkänner GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna till er.
Följ instruktionerna.
Vänta på utskicket som kommer hem till er.
Där får ni medlemsnummer och kod för att kunna logga in.

Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!

http://www.provdata.se/gdpr

 

 

Share