Påminnelser om registreringar och HD – röntgen

Observera!
För att få registrera en valpkull på älghundar, skall båda föräldrarna vara HD-röntgade.
HD-röntgen skall ha statusen A eller B för att godkännas i avel. Höfter med C – E ger avelsförbud för valparna.
Kom ihåg att utföra HD-röntgen i god tid före parningen. Chansa inte!

Harald Gustavsson

Share