Patellaluxation-urled vrickning av knäskålen

Patella= knäskålen ligger normalt och glider i en fåra mellan ledrullarna längst ner på lårbenet. Vid patellaluxation ligger inte knäskålen stabilt på plats utan glider över ledrullen i sidled och hamnar i ett felläge.
Sjukdomen är en deformitet pga en felutveckling i bakbenet och uppkommer gradvis under tillväxtperioden. Sjukdomen diagnosticeras ofta vid tidig ålder.

Symptom: hälta i varierande grad.

Avelsrekommendation: Sjuk hund användes inte i avel.

Share