Progressiv Nefropati-PNP, ärftlig njursvikt

Medfödd underutveckling av båda njurarna. Hundar som föds med gravt underutvecklade njurar insjuknar vid 2-6 månaders ålder. Hundar med mindre grav njurdefekt kan leva upp till ca 5 års ålder.

Symptom: ökad törst och urinavgång, avmagring, urinförgiftning med kräkningar, diarré och uttorkning.

Här är det av yttersta vikt att diagnos ställes. Det gör endast med hjälp av biopsi från njurarna.
Om hund, som har njursjukdom konstaterad med blodprov och urinprov, måste avlivas se till att njurarna blir undersökta i mikroskop av patolog. SÄK kan ev. hjälpa till med kostnader för detta. Hör av Er till avelskommittén

Avelsrekommendation: Sjuk hund samt dess föräldrar utesluts ur avel liksom eventuell avkomma till sjuk hund.

Share