Integritetspolicy

Svenska Älghundklubbens Integritetspolicy

Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Svenska Älghundklubben (SÄK) kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Svenska Älghundklubben är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss. Som medlem i Svenska Älghundklubben väljer du att tillhöra en av de 10 lokalklubbarna. Svenska Älghundklubben har tillsammans med lokalklubben ett gemensamt ansvar för dina personuppgifter. För behandling som görs direkt av en lokalklubben ansvarar denna förening.
De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlemsregister eller i Provdata för att kunna administrera vår prov- och utställnings-verksamhet.

Personuppgifter vi samlar in
Älghundklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig till SÄK eller via en SÄK-ansluten lokalklubb när du blev medlem eller en senare uppdatering av dig eller oss. De uppgifter vi normalt behöver och sparar är medlemsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Älghundklubben registrerar uppgifter när du:

Hur vi använder insamlad information
SÄK behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt eventuella andra ändamål som anges vid insamlingstillfället.

SÄK lämnar ut adressuppgifter till SÄKs lokalklubbar. Syftet är att lokalklubbarna ska kunna hålla kontakt med sina medlemmar och vid anmälan till prov, utställning och andra evenemang kontrollera att deltagare är medlemmar i SÄK.
Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Rättslig grund för behandling
Svenska Älghundklubben hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med rådande lagstiftning – från och med den 25 maj 2018 är detta EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter heter ”berättigat intresse”. Det är nödvändigt att spara uppgifterna för Älghundklubbens verksamhets ändamål – som att administrera våra prov och utställningsverksamhet och för att göra utskick av nyhetsbrev, information, medlemstidning, beställda produkter, med mera. Läs mer här om GDPR och rättslig grund.

Tredje part
Svenska Älghundklubben säljer inte dina uppgifter till en tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i Svenska Älghundklubben och tillhör någon av våra lokalklubbar. Det enda undantaget är när en utomstående gör ett uppdrag åt oss – till exempel tryckeriet som trycker och skickar ut medlemstidningen, företaget som bygger vårt medlemsregister och liknande. I dessa fall har vi avtal med dem som tillhandahåller tjänsten och de får varken ge uppgifterna vidare till någon annan, använda dem till något utöver det vi avtalat om eller spara uppgifterna längre än avtalat.
I fall då SÄKs eller en lokalklubbs hemsida länkar till en utomstående webbplats har vi ingen kontroll över eller ansvar för den webbplatsens information eller hantering av personuppgifter.

Gallring
Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. Vi använder de lagrade personuppgifterna för att kunna hantera dina kopplingar till SÄK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid anmälning till klubbens aktiviteter, prov och utställningar. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter, eller om du vill säga upp ditt medlemskap.