Rapportera!

Avelskommittén påminner och uppmanar medlemmarna att rapportera inträffade sjukdomar. Inte bara EP, Glaukom, utan även övriga skall rapporteras. Nytillkommet är PRA, som är en mycket allvarlig sjukdom som verkligen måste hållas nere.

Det är av yttersta vikt att alla sjuka hundar inrapporteras till avelskommittén. Det är även av största vikt att rätt diagnos ställes. Detta för att kunna dra så rätt slutsatser om ärftlighet som möjligt så att inte FEL individer eller för många individer utesluts ur avel. De som anser sig ha ett intresse av rasernas fortsatta utveckling måste bidra med och hjälpa till att få in sjukdomsrapporter.

De sjukdomsrapporter som inte tillhör kategorin mycket allvarliga arkiveras, och plockas fram med jämna mellanrum, för analys om omfattning och allvaret.

De sjukdomar som räknas som allvarliga presenteras på hemsidan.

Share