SÄKs årstämma i Tällberg 2009

tallberg

pdfÅrsstämmoprotokoll 2009.pdf 

Åsa Juberget inleder dagen med att tala om vikten av att använda sin kunskap om genitik i avelsarbetet. detta för att förebygga och motverka att avelsbasen blir för tunn. Om man inte tar den hänsynen vid parningen av sin hund så kan man på sikt skapa en tunn avelsbas och med följden att oönskade sjukdomar i framtiden kan slå ut våra jakthundar.

asajuberget

Karl-Evert Hellsén, ordförande i Gävleborgs Älghundklubb, visar ett bildspel om vad våra rovdjur kostar oss i förlorat jaktvärde. Bl.a så har man räknat ut att varje förlorad älg till ett rovdjur har ett jaktvärde motsvarande 16 000 sek per djur. Det total förlorade jaktvärde i Sverige uppgår till 510 miljoner sek eller omräknat i kronor per hektar 13,60 sek och år.

Mest pengar i förlorat jaktvärde har man på de lodjur som finns i landet. Varg, Björn, Järv och även Örn bidrar även dom till det förlorade jaktvärdet.

lennart 

Lennart Holmsten, SÄKs ordförande, öppnar årets stämma, utan hjälp av audiovisuella hjälpmedel men väl ett blädderblock, med en trevlig redovisning av Nordiska mästerskapen i Finland.

liljeberg

Till stämmans ordförande väljs Ulrika Liljeberg, Kommunalråd i Leksand och till sekreterare Jörgen Eriksson.

henrik

Motioner inleds med att Henrik Stefansson pratar för att stämman skall, tvärt emot SÄKs styrelses förslag på avslag för motionen, att tillåta att hundar med ett 0-pris på utställning skall kunna starta på jaktprov. Motionen avslås med rösterna 40 för avslag och 15 för tillstyrkan. Motion två och tre beslutas enligt styrelsens förslag med en viss diskussion om Jämthundklubbens motion med förslag till en bättre beslutsgång vid avel med raser som har öppen stambok. Stämman förtydligare att beslutet skall gälla alla älghundsraser. På motion fyra om möjligheten att en älghund skall kunna bli viltspårschampion föranleder till diskussion och förslag om avslag på motionen föreslås av bland andra Åsa Juberget. Motionen tillstyrks. Motion fem om det öppna brevet till Miljöminister Andreas Carlgren om rovdjurssituationen i Sverige beslutade stämman att behandla enligt den regelgång som finns i SÄK innebärande att motion skall skickas till SKK.

Styrelsens förslag om att varje klubb skall till SM skicka med en egen jaktprovsdomare blev inte helt oväntat en diskussionsfråga. Styrelsen förslag är att inte tillstyrka förslaget men några av stämmans ledamöter anser det vara ett bra förslag och att det bör provas i några år med en gemensam reskassa så att kostnaden för domarnas resor delas lika mellan klubbarna. Både 2009 års arrangörer Östsvenska och 2010 års klubb, Västernorrland, är positiva till förslaget vilket också blir stämmans beslut.

Lite bilder från Långbers i Tällberg…

{sigplusgallery}arsmote2009{/sigplusgallery}

Foton: Kenneth och MÅR.

Share