Skärpning av HD-röntgen

I samband med registreringar hos SKK har uppdagats att det är stora brister i HD-röntgen hos uppfödarna i de stora älghundsraserna.

För att få registrera valpar av älghundsras erfordras att båda föräldrarna är HD-röntgade och har höfter utan anmärkning, alltså A- eller B-höfter

I nedanstående siffror har ett eller båda föräldradjuren saknat känd HD-status vid parningstillfället.

Jämthund 32 gånger av 243 kullar – Saknade röntgen = 13 %
Gråhund 18 gånger av 146 kullar – Saknade röntgen = 12 %

Bland alla stövarraser var det i 14 kullar som saknade röntgen.

Som fjärde grupp kom Schäfer, vår största ras i Sverige. De hade 7 kullar bland föräldrarna, som saknade HD-röntgen.

Schäfer registrerade 1300 valpar mera än jämthundarnas 1769!

Harald Gustavsson

Share