SKK stipendium till Thomas Gard i NÄK

  SKK/Jakthundskommitté nr 4-2015 2015-08-12

§44 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Funktionärsstipendium 1. Tre ansökningar har inkommit. Totalt finns 10 000 kr att dela ut. Efter ingående diskussioner beslutade JhK att tilldela Thomas Gard, Norrbottens Älghundklubb, JhKs funktionärsstipendium om 10 000 kr. Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten avlämna rapport till JhK, varefter utbetalning av tilldelat stipendiebelopp sker.

Share