SKKs höftledsröntgen, ägarreg

SÄK publicerar i upplysningssyfte här SKK’s förklarande texter till höftledsröntgen och hundägarregistret.

HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)

HD, felaktig utveckling av höftleden som diagnosticeras med hjälp av röntgen.
Resultat av höftledsröntgen registreras centralt för samtliga raser.
Samtliga hundar skall vara ID-märkta senast vid röntgentillfället med av SKK godkänd metod. För flertalet raser gäller att hunden skall vara minst 12 månader gammal för att resultatet skall bli officiellt. Dock gäller för ett antal raser att de skall ha uppnått 18 månaders ålder för en officiell höftledsdiagnos.

Fram till 1999-12-31 avlästes och graderades med H = utan anmärkning, grad I =lindrig dysplasi och grad II – IV måttlig – kraftig dysplasi.
Avläsning sker sedan 2000-01-01 enligt FCIs regler med gradering: A, B, C, D och E.
(Några raser är undantagna. Dessa avläses under en försöksperiod enligt tidigare gradering).
Graderna A och B godkännes i de fall krav på höftleder utan anmärkning krävs.
Grad C är en lindrig dysplasi och D samt E är måttlig respektive kraftig dysplasi.

Vidare hänvisas till SKKs registreringsbestämmelser där det för respektive ras framgår vilka regler som gäller.

För älghundsraserna är minimiåldern 12 månader för höftledsröntgen.

Hundägarregistret

Utförlig information gällande uppgifter i SKK hundägarregister kan du läsa genom att klicka på länken.

Begäran om rättelser av eventuella felaktigheter avseende ägarens adressuppgifter samt meddelande om avlidna hundar görs genom att sända e-post till id@skk.se.

Share