Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kenneklubben erkända älghundsraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

Svenska älghundklubben förverkligar sina syften:

  • genom samarbete med SKK och med denna anslutna klubbar
  • sina lokalklubbars utställningar, jaktprov och viltsspårprov
  • avelsrådgivning för de olika älghundsraserna
  • samarbete med de nordiska ländernas älghundklubbar
  • utbildning av jaktprovs- och utställningsdomare
  • allmän upplysningsverksamhet ifråga om älghundar
  • utgivning av tidskriften Älghunden
Share