Svenska Älghundklubbens årsstämma 2008

Förtjänsttecken

Ordförande Lennart Holmsten delar ut SÄKs Förtjänsttecken till Ewy Bohman och Ingegerd Arvidsson, för mycket förtjänstfullt och uppskattat arbete med sammanställning av utställningar och prov i Jyckedata. Även avgående ledamoten, tillika ordförande i jaktprovskommittén, Roland Persson fick förtjänsttecken efter 13 år i styrelsen och väl utfört arbete.

 

01

Stämman som skriver historia?

Närvarande vid årsstämman i Kungälv där Vildsvinsprovregler för älghundar klubbades.

02

Avelsinformation

Här ses Åsa Juberget svara på frågor om bland annat älghundens sjukdomar.
03

Hedersmedlem

Harald Gustavsson utsågs till Hedersmedlem i SÄK efter över 30 år som statistikförare och ordf i Avelskommittén. Här håller Harald sitt tacktal till deltagarna på stämman.
04
Share