Svenska Älghundklubbens Avelsrekommendationer

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning: Hanhunden användes till 5 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkomman skall meriteras jaktligt i samma nivå som medeltalet i rasen, d.v.s. över 20% meriterad avkomma. Avkomman skall ha en defektfrekvens (sjukdomsmässigt, mentalt och exteriört) som är klart under rasens medeltal.

Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 10 tikar, dvs totalt maximalt 15 kullar efter en hanhund. OBS! Att SÄK anser att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett viket land hanhunden har använts i.

Inavelskofficient: 0,0-2,5 i varje enskild parning.

Särskilda rekommendationer gällande de numerärt små älghundsraserna, (Hälleforshund, Svensk Vit Älghund, Karelsk Björnhund och Laikaraserna) hänvisas till respektive ras hemsida.

En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

Sjukdomar:

Avelskommittén har i sina rekommendationer genetiskt jämställt kullsyskon och helsyskon. Därför gäller följande rekommendationer:

Höftledsdysplasi:

Para inte två hundar med B-höfter. Använd inte hundar med höftledsstatus C-E, detta innebär att avkomman får avelsförbud. Gör inte om en kombination som givit HD.
Höftledsröntga innan parning.

Armbågsledsdysplasi:

Använd inte sjuk hund i avel. Gör inte om en kombination som givit AD.

Patellaluxation:

Använd inte sjuk hund i avel. Gör inte om en kombination som givit patellaluxation.

Glaukom, Grön starr:

Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel. Eventuell avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

Progressiv Retinal Atrofi, PRA:

Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel, liksom eventuell avk. till sjuk hund.

Epilepsi:

Vänta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3½-4 år.

Avelsdjur som har gett fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel.

Använd enskilt avelsdjur med begränsning. Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.

Progressiv Nefropati, PNP, Ärftlig njursvikt:

Sjuk hund, dess föräldrar och eventuell avkomma utesluts ur avel.

Diabetes mellitus, sockersjuka:

Använd inte sjuk hund i avel.

Övrigt att tänka på vid avel:

Information från SKK,s Avelsdata på länken nedan:

 

 

Information om SKK,s Grundregler finner Du på länken nedan:

 

 

Information om SKK,s Registreringsbestämmelser på länken nedan.

 

 

Share