Svenska Älghundklubbens valberedning 2017-2018

Vid årsstämman i Umeå den 22 april 2017 blev vi omvalda på SÄK:s årsmöte att ingå i valberedningen. Det är nu för tredje året som vi har förmånen att ha det förtroendet, vilket vi tackar för.
Det är en uppgift som vi kommer att försöka genomföra på bästa sätt. Vi har lärt oss mycket hittills, är inte ett föreslaget namn väl förankrat så är det bara att göra om och göra rätt. Men vi måste få mer hjälp av er lokalklubbar och rasklubbar att komma med kloka förslag på tänkbara medlemmar att ingå i styrelsen m.m. Namnförslag på minst en till två personer per organisation är bra, då får vi en ”namn bank” att plocka fram vid behov.
I tur att avgå till 2018 stämma är Jan-Anders Thorud, Matts-Olof Mattsson, Jörgen Myrén, Britt-Marie Nordquist och ordförande Magnus Jensén. Redan nu har några av namnen aviserat att det är sista året man ställer sig till förfogande.
Vi ser fram mot en fortsatt god kontakt med er, ring eller mejla till oss om ni har förslag, helst före nyår.
Skräddrabo 2017-09-28
Karl-Evert Hellsen, Gävleborgs Älghundklubb, tel. 070-3278914.
(Ordf. sammankallande), karl-evert.hellsen@helsingenet.com
Per Särnmark, Västsvenska Älghundklubben, tel. 073-8360480. skogenskonung1961@hotmail.se
Hans Boström, Norrbottens Älghundklubb, tel. 070-6337919. brostrom.501@spray.se

Share