Undvik denna hund om Du vill undvika HD och överanvändning!

Den finska hunden FIN 27768/99 Faitas Fait har kollats och resultaten från Finland tyder på, att han är en stark nedärvare av HD. Han är dessutom använd i så stor utsträckning, att vidare uppfödning med denna hund, som täckhund skall stoppas.

Antal kullar i Finland 38 st.
Antal valpar 231 st.
Antal röntgade 38 st. Röntgade hittills 16.5%.
Resultat: A – 20 st = 53 %. B – 10 st = 26 %. C – 8 st = 21%

Sverige
Antal valpar 15 st.
Antal röntgade 12 st. Röntgade hittills 80 %
Resultat: A – 8 st 61,5 %. B – 31,7 %. C – 1 st 7,7 %.

Norge
Antal valpar 37 st.
Antal röntgade 10 st. Röntgade hittills 27 %.
Resultat: A – 9 st = 90 % . C – 1 st = 10 %.

Totalt 283 registrerade valpar i Norden hittills.
………………………………………………………………
Kommentarer AK:
Låg andel röntgade i Finland.
I flera fall verkar det som att avläsningarna i Finland inte överensstämmer med våra, fast så skall vara fallet. Verkar vara hårdare oftast.
Under alla förhållanden är han överanvänd

Harald Gustavsson

Share