Villkor för SÄKs utställningar

Anmälningstiden

går ut ca 2-3 veckor före utställningsdagen för SÄK’s utställningar.
Se respektive lokalklubbs utställningsinformation för mer exakta anmälningstider.

Anmälningsavgiften

till utställningar för 2020 är:

  • Junior-, unghund-, jakt-, öppen- och championklass 310:-.
  • Veteranklass 190:-,
  • valpklass 130:-. Valpklass är inte obligatorisk för alla utställningar.

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om championatgrundande CK och Cert måste anmälas till Jaktklass.

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan till utställning görs via Provdata.

Anmälningsavgiften skall vara betald vid anmälningstidens utgång och görs lämpligast genom Payson. Betalningslänken erhålles i anmälningsbekräftelsen.

Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben, eller annan av FCI erkänd älghundklubb, är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden. (Är det personer med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.)

Kontakta SÄK’s kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.

Medlemmar som inte tillhör arrangerande lokalklubb, medtar giltigt medlemskort/medlemsbevis till utställningen.

Vaccinationsföreskrifter gällande utställning.

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före eller utställningsdagen.

Kontroll att gällande vaccinationsbestämmelser följts görs vid utställningarna.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluens(kennelhosta).

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

Till ägare med importerad hund:

Det går inte att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För utländsk hund ska kopia av regestreringsbevis medfölja anmälan.
Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

 

 Senast uppdaterad: jan 24, 2020 @ 22:33

Share