Villkor för SÄKs utställningar

Anmälningstiden

går ut ca 4 veckor före utställningsdagen för SÄK’s utställningar. Se respektive lokalklubbs medlemsinformation!

Anmälningsavgiften

till utställningar för 2018 är:

  • Junior-, unghund-, jakt-, öppen- och championklass 270:-. (2019     310:–)
  • Veteranklass 190:-,
  • valpklass 130:-. Valpklass är inte obligatorisk för alla utställningar.

Vid anmälan till junior-, unghund-, jakt-, öppen- och championklass utgår halv anmälningsavgift fr.o.m. tredje hunden som anmäls av samma ägare. Det åligger anmälaren själv att reducera beloppet vid inbetalning.

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om Cert måste anmälas till Jaktprovsklass.

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett används bara vid undantag. Alla utställningsarrangörer inom SÄK använder PROVDATA. Se lokalklubbens hemsida för annonsen och anmälan.

SÄK’s blankett du hittar på vår hemsida under Blanketter.

Medlemsavgift och anmälningsavgift

skall vara betald vid anmälningstidens utgång. Kom ihåg om det är två som står som ägare till samma hund, så skall båda vara medlemmar i SÄK. Den ena kan då vara familjemedlem. Kontakta SÄK’s kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.
Vid utställning arrangerad av SKKs specialklubbar får endast hund delta som är ägd av medlem
i arrangerande klubb. Arrangören har rätt att om så angivits i utannonseringen av utställningen
godkänna att andra medlemskap i SKKs organisation eller i erkänd utländsk
kennelklubb ska gälla vid ett specifikt arrangemang.
Medlemmar utanför arrangerande klubb, medtar giltigt medlemskort/medlemsbevis till utställningen.

Vaccinationsföreskrifter gällande utställning.

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, och eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluens(kennelhosta).

Till ägare av hund registrerad i Norge, Finland eller Danmark.

Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark. Då måste registreringsbeviset i original + införseltilsltånd (Danmark och Finland) sändas in till SKK.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För utländsk hund ska kopia av regestreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.
pdfUtstallnings-och-championatregler-T35-2013.pdf

 

 Senast uppdaterad: sep 11, 2018 @ 10:22

Share