Utställningskom SKK funktionärsstipendium 2015

Stipendiet tilldelas person/-er som på olika sätt beskrivit ett stort engagemang för utställningsverksamheten och som genom egen fortbildning önskar förmedla detta vidare inom organisationen.
Fanns åtta inkomna ansökningar (ansökningstiden gick ut oktober 2015), från olika klubbar inom SKK-organisationen med nominering av funktionärer.
Efter noggrann genomgång av de åtta inkomna ansökningarna, beslöt UtstK att tilldela utställningskommitténs funktionärsstipendium enligt följande:
Svenska Kelpieklubben tre personer; Anna Westerberg, Lisbeth Cederberg och Conny
Borg, med ett belopp om totalt 6 000 kr
Norrbottens Älghundklubb fem personer; Anna-Lena Angeria, Bertil Larsson, Karin Öderyd, Eva-Mari Öderyd och Mikael Nilsson, med ett belopp om totalt 9 000 kr.

Share