Vad har hänt med våra hundar?

Under första halvåret 2008 kom till AK en jämn ström av bekräftade sjukanmälningar med bl.a. EP-hundar och övriga sjukdomar i en, inte tidigare, noterad ström.

Under andra halvåret har inrapporterats 1 EP-sjuk hund……….! Blev hundarna bara sjuka under första halvåret 2008?

Vad har hänt, AK tror inte att sjuka hundar så plötsligt har slutat finnas, med tanke på att det ”ryktesvägen” lite då och då dyker upp obekräftade påståenden om sjuka hundar som ej bekräftas och rapporterats.

Detta faktum om dålig bekräftad rapportering och ”rykten” gör att AK ställs inför frågan, hur är det med seriositeten hos våra medlemmar??

AK uppmanar därför Dig att, på nytt på alla sätt, försöka påverka de som drabbats av en sjuk hund. Se till så en bekräftad sjukdomsanmälan inkommer till SÄK.

Detta är synnerligen viktigt eftersom det i vissa fall är det enda sättet att få en överblick över ev. förekomst av sjukdomar och för att på sikt komma tillrätta med de ”nya” och tidigare kända sjukdomar, som ändå förekommer i våra raser.

Om hunden är avlivad för flera år sedan eller har tillfrisknat och idag lever ett normalt ”hundliv” gör ingen skillnad, det är ändå viktigt, för att kunna se på familjebilden om det finns risk för att sjukdomen är ärftlig.

Använd blanketten för ”Anmälan om sjuk hund” som finns i Älghunden eller hämta den från SÄKs hemsida.

SÄKs Avelskommitté.

Share