Valberedningen i SÄK 2018-2019

 

Steg 1,
Dokument till alla lokal och rasklubbar där de erbjuds lämna förslag på kandidater till valberedningen.

Alla skall ges möjlighet att lämna förslag men följande måste var uppfyllt.
• Den tilltänkta skall vara tillfrågad, ”får vi lämna ditt namn som förslag till valberedningen”.
• Bifoga CV, namn, kontaktuppgifter och kort bakgrundsbeskrivning.
• Skall vara Valberedningen tillhanda senast 1:e dec.

Steg 2,
Vi stämmer av med styrelsen hur den fungerar och om något behöver ändras. Valberedningen gör en gallring bland inkomna förslag.
Steg 3,
Vi skickar namn för påseende till alla lokal- och rasklubbar senast 15 januari, där de skall svara innan 15 februari.
Steg 4,
Valberedningen presenterar sitt slutgiltiga förslag för styrelsen och samtliga medlemmar via hemsida och mail till lokal- och rasklubbar senast den 28 februari.

Valberedningen!

Share