VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

SM-uttagning

Regler för SM-uttagningen

 1. Två (2) st prisprov inom Västernorrland varav det ena provet skall vara gånget före den 1:a november.
 2. Utställningsmerit med minst ett Very Good i juniorklass eller Good unghund- jakt- eller öppen klass.
 3. HD-röntgad med resultatet A eller B. AD röntgad utan anmärkning (0). Gråhund som inte är AD-röntgad äger rätt att delta. Gäller oavsett ålder och index.
  Röntgen skall vara utförd senast 30/4.
 4. Ägaren skall vara medlem i Västernorrlands Älghundklubb
 5. Resultaten läggs samman. De sex (6) bästa går till SM-uttagningen de tre (3) nästföljande står som reserver.
 6. Rangordning:
  a) Högsta pris
  b) Högsta sammanlagda poäng
  c) Vid lika poäng - högsta poäng i moment 3
  d) Vid lika poäng, samma poäng i mom. 3 - yngsta hund.
 7. Anmälningsavgift för SM-uttagningen samt domararvode betalas av VNÄK.
 8. Deltagande hundägare bekostar resa. VNÄK bekostar logi.
 9. VNÄK bekostar resa och eventuella logikostnader (2 nätter) för hund som
  representerar klubben i Älghunds-SM

 

Tillägg enligt årsmötesbeslut 2017-02-24 att gälla från och med SM-uttagningen 2019.

Att i det fall klubben saknar ordinarie SM-representant efter att uttagningstävlingar ägt rum, eller om uttagning inte genomförts på grund av för få kvalificerade hundar, skall den hund eller tik som tog det datummässigt tidigaste (första) 1:a-priset föregående provsäsong representera klubben under förutsättningen att övriga kriterier enligt ovan punkter 2-4 är uppfyllda.

Reserv blir den hund som tog det datummässigt näst tidigaste (provsäsongens andra) 1:a-pris, osv.

Rangordning;

 1. Tidigaste datum
 2. Högsta poäng
 3. Vid lika poäng - Högsta poäng i moment 3
 4. Vid lika poäng i moment 3 - Yngsta hund.