VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Utställning - information

Nya regler fr.o.m. 2013-01-01

Nya gemensamma utställningsregler i Norden

SKK har från och med den 1 januari 2013 nya utställningsbestämmelser, gemensamma för hela Norden.
Läs mer här:

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Utstallnings-och-championatbestammelser-T35.pdf/

 


Villkor för SÄKs utställningar

Anmälningstiden

går ut ca 4 veckor före utställningsdagen för SÄK's utställningar. Se respektive lokalklubbs medlemsinformation!

Anmälningsavgiften

till utställningar är enligt SKK's nationella utställningar:

Anmälningsblankett

För e-anmälan i Västernorrland:

Formulär för anmälan till någon av Västernorrlands utställningar direkt på internet

Nu kan du direkt här på vår hemsida fylla i ett formulär för din anmälan till Västernorrlands utställningar. Klicka på länken ovan.

För anmälan:

Här nedan kan du tanka hem blanketten i antingen PDF- eller Wordformat.

hämta hem word viewerhämta hem acrobat reader Dessa filtyper har gratis läsare för dig att hämta hem om du inte redan har dem installerade.
Klicka på en av symbolerna här ovan till vänster så kommer du till rätt internetadress och kan själv hämta hem antingen word-viewer eller acrobat reader.

Anmälan till jaktprov/utställning (SÄK)

Anmälan till jaktprov/utställning
pdfdokument anmalan-prov.utst.pdf

worddokument anmalan-prov.utst.doc


Medlemsavgift och anmälningsavgift

skall vara betald vid anmälningstidens utgång. Kom ihåg om det är två som står som ägare till samma hund, så skall båda vara medlemmar i SÄK. Den ena kan då vara familjemedlem. Kontakta SÄK's kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.

Vaccinationsföreskrifter gällande utställning.

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, och eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluens(kennelhosta).

OBS! Till ägare av hund registrerad i Norge, Finland eller Danmark.

Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark. Då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

OBS! För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För utländsk hund ska kopia av regestreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.