Vildsvinsprov 2012-2013

Rapport vildsvinsprov ställande hundar 2012-2013.

Planering

I slutet av juni 2012 genomfördes en domarsamling vid Valla Folkhögskola, Linköping. Huvudtemat för samlingen var genomgång av reviderade jaktprovsregler. Övriga frågor som var föremål för diskussion var, tillgång på provmarker, bättre standard på provberättelserna, anmälningsproceduren samt allmänna krav på domarna.

Reviderade provregler

Våra reviderade provregler som tillämpas fr.o.m. 20120701  och har fortlöpande under provsäsongen diskuterats inom domarkåren. Flera förtydligande har gjorts, och redan nu vet vi att viktiga förändringar bör göras vid nästa revidering.

Provmark

 Tillgången på provmarker, som tidigare var svårt att få tillgång till, är numera tillfredsställande. Det verkar som markägare och jakträttsinnehavare numera förstår värdet av vildsvinsproven.

Omfattning och provresultat

Under provsäsongen har 78 hundar varit anmälda till prov. Av dessa har 47 st genomfört prov.

1:a pris 17st -36,2 %

2:a pris 3 st – 6,4 %

3:e pris 1 st – 2,1 %

0 pris 26 st – 55,3 %

44,7 % pristagare

 2 av deltagande hundarna har under provsäsongen blivit Jch, nämligen.

Bjärvarnas Garbo ägare Lennart Edman, Borlänge

Rajajoen Tyson ägare Rasmus Nyman, Falköping.

Högsta ”summa poäng” är 96 och togs av:

Åsebos Lir ägare Marcus Strandqvist, Falkenberg.

 

Vildsvinshundar

Flera av deltagande hundar jagar inte älg. En strävan hos många hundägare är att endast jaga vildsvin med sina hundar.

Jyckedata

I slutet av provsäsongen har vi börjat använda Jyckedata för att registrera proven. Fortfarande finns brister i programmet men dessa kommer att åtgärdas.

Domare

Under provsäsongen har 4 nya domare auktoriserats och 3 st är under utbildning.

Provgruppen i februari 2013

Conny Jacobsson                                  Jan Gustavsson

Torkel Norling                                       Anders Henriksson

Lars Larsson

Share