Webbenkät

813 personer svarade på SÄK:s och Jämthundklubbens undersökning.

Nu är webbundersökningen om Jämthunden stängd för ytterligare svar. Vi har fått in mycket intressant statistik och många kloka kommentarer från Jämthundsägare. Statistiken kommer att bearbetas och kommentarerna kommer att analyseras i samband med att nytt RAS dokument tas fram för Jämthunden.

SÄKs avelskommitté och Jämthundsklubbens avelskommitté tackar för Ert stora intresse.

Här kan du få fram underliggande data: https://docs.google.com/…

 

Share