Beräkning av sök

Medel sökmönster Medel söktempo Medel sökturens längd Medel sökturens avstånd
Poängavdrag vid alltför långa sökturer

Resultat: poäng


Sökmönster vid närhet av provgruppp
5-6 p, Max 15 % av söktid
3-4 p, Max 30 % av söktid
1-2 p, Mer än 30 % av söktid
Att beakta vid poängsättning av Tempo
Förutom hastighet ska hunden för 7-10 poäng arbeta aktivt och effektivt under hela söktiden
5-6 p Arbetar aktivt under större delen av tiden
3-4 p Arbetar inte aktivt under längre perioder
1-2 p Arbetar inte aktivt under besvärande långa perioderBeräkning av hastighet


Resultat: