Kontakta oss

Svenska Älghundklubbens kommittéer

 

Avelskommittén

 

Joachim Gunnarsson

Ordförande

 

070-522 67 18

 

 

Åsa Magnusson Juberget

 

 

070-326 40 43

 

 

Jan-Anders Thorud

 

 

070-512 96 81

 

 

Anders Lundmark

 

 

070-631 41 88

 

 

Jaktprovskommittén

 

Sebastian Tång

Ordförande

 

070-405 23 97

 

 

Jan-Anders Thorud

 

 

070-512 96 81

 

 

Mikael Wallén  

 

 

070-579 73 33

 

 

Peter Liljergren

 

 

070-555 59 38

 

 

Bert Olof Åkerström

Adjungerad

 

 

 

 

 

Datakommittén

 

Matts-Olof Mattsson

Ordförande

 

073-180 00 00

 

 

Sebastian Tång

 

 

070-405 23 97

 

 

Peter Liljergren

 

 

070-555 59 38

 

 

Per Svensk

 

 

 

 

 

Christian Nordin

 

 

 

 

 

 

Utställningskommittén

 

Urban Nilsson

Ordförande

 

070-689 85 10

 

 

Carro Åkersten

 

 

070-694 40 88

 

 

Ulf Ottosson

 

 

 

 

 

Gunilla Hjerpe

 

 

 

 

 

Vildsvinsskommittén

 

Jens Karlsson

Ordförande

 

070-313 67 55

 

 

Leif Lundberg

 

 

070-303 69 01

 

 

Anders Henriksson

VSÄK

 

 

 

 

Torkel Norling

VSÄK

 

 

 

 

Jan Zackrisson

DÄK

 

 

 

 

Håkan Åberg

SSÄK

 

 

 

 

Niklas Jarmelid

ÖSÄK

 

 

 

 

Claes Holm

ÖSÄK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionskommittén

 

Urban Nilsson

Ordförande

 

070-689 85 10

 

 

Matts-Olof Mattsson

 

 

073-180 00 00

 

 

Mona Sundqvist

  

 

070-660 04 03

 

 

Medlems & Rekryteringskommittén

 

Carro Åkersten

Ordförande

 

070-694 40 88

 

 

Jens Karlsson

 

 

070-313 67 55

 

 

Mona Sundqvist

 

 

070-660 04 03

 

 

 

Extern- och samverkanskommitté

 

Mikael Wallén

Ordförande

 

070-579 73 33

 

 

Leif Lundberg  

 

 

070-303 69 01

 

 

Urban Nilsson

 

070-689 85 10

 

 

Matts-Olof Mattsson

 

 

073-180 00 00

 

SM-kommittén

 

Matts-Olof Mattsson

Ordförande

 

073-180 00 00

 

 

Jaktjournalen

representant

 

 

 

 

 

 

 

Arrangerande lokalklubb  

representant