Kontakta oss

Svenska Älghundklubbens valberedning 2021

Du har möjligheten att påverka framtiden genom att föreslå personer som du tycker gör ett bra arbete lokalt eller av andra anledningar skulle passa bra i Svenska Älghundklubbens styrelse. 
Alla medlemmar har möjligheten att lämna förslag till valberedningen på styrelsens framtida sammansättning, men följande måste var uppfyllt. 

Johan Nilsson

Sammankallande

 

072-706 55 91

 

Hans Broström

 

 

070-633 79 19

 

Arne Berntsson

 

 

070-313 12 95

 

SÄK's styrelse och kommittéer