Kontakta oss

Svenska Älghundklubbens valberedning 2021

 

Magnus Jensen

Sammankallande

 

 

Karl-Evert Hellsén

 

070-327 89 14

 

Hans Broström

 

070-633 79 19

 

 

SÄK's styrelse och kommittéer